คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

เค้าทำถูกมั้ยคะ แงงงไม่เข้าใจว่าตรงไหนต้องใส่วงเล็บ ตรงไหนไม่ใส่ ช่วยอธิบายหน่อยนะคะ

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนประโยคภาษาในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์ กำหนดให้ a แทนจำนวนจำนวนหนึ่ง ประโยคภาษา ประโยคสัญลักษณ์ 1. สองเท่าของจำนวนหนึ่งน้อยกว่าแปด 28. ( 8 2. ห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่เท่ากับยี่สิบ 58 + 20 3. จำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับสิบสี่น้อยกว่าหรือเท่ากับสามสิบ A + 14 4 30 4. สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งหักออกด้วยห้ามีค่าไม่เกินสิบเก้า 38 - 5 4 19 8 f 2 4 5. จำนวนจำนวนหนึ่งหารด้วยสี่รวมกับสองมากกว่ายี่สิบสอง > 22 6. เจ็ดเท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสิบเอ็ดไม่เท่ากับเจ็ด ๆ (8 - 11 ) + ๆ 7. ผลคูณของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสองเมื่อบวกกับแปดมีค่าไม่น้อยกว่า 14 8. เศษสามส่วนสีของจำนวนจำนวนหนึ่งเมื่อนำไปลบออกด้วยสิบหกมีค่าอย่างมากสี่สิบสี่ (2 + 2 ) +6 2 14 - 3 - 16 - 44 9. ผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสามหารด้วยห้าไม่เท่ากับสิบ 3 - 3 + 10 5- 10. เศษหนึ่งส่วนสามของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับหนึ่ง -( 8 + 1) 2 38 - 5 น้อยกว่าสามเท่าของจำนวนจำนวนนั้นหักออกด้วยห้า
U) 7) ผลบวกของสามในสี่ของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 8 ไม่เกิน 15 - + 8 15 หรือ 2 Y4 8) - 10 Y +8) - 13 4. 8) สองเท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 4 น้อยกว่าห้าเท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนนั้นกับ 8

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!