ภาษาไทย
มัธยมต้น

สอนหน่อยคะ🥺

แบบฝึกเสริมทักษะ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ม.๒/๑ สร้างคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/. เลขที่ นามสกุล ชื่อ กำหนดส่งงานวันที่ (มอบหมายภาระงานวันที่ แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๒ เรื่อง จำแนกแยกสมาส คำชี้แจง นักเรียนจำแนกคำสมาสต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามประเภทของคำสมาส สุโขทัย ราชูปถัมภ์ ศิลปวัฒนธรรม พระโอษฐ์ พลศึกษา คเชนทร์ กาลเทศะ อิสรภาพ อเนก ชลาลัย สารคดี วีรบุรุษ แพทยศาสตร์ พุทธานุภาพ มโนมัย พระหัตถ์ สัญจร สมาคม มโหฬาร ไพรินทร์ ขีปณาวุธ ภูมินทร์ บุญญาธิการ ชโลทร ราชการ วิทยาคม มโนภาพ มัคคุเทศก์ ธนาคาร มหรรณพ คำสมาส คำสมาสแบบสมาส คำสมาสแบบสนธิ

คำตอบ

คำสมาสตอนที่พี่เรียนพี่จำว่า (สมาส ชน / สนธิ เชื่อม) ยกตัวอย่างน้า สมาส คือคำที่มาเจอกันตรงๆเลย บวกกันปะทะกันได้ตรงๆ จะมีคำลงท้ายเช่นพวกคำว่า 🌷 ศาสตร์ กรรม ภาพ ภัย ศึกษา ศิลป์ วิทยา การ 🌷 จะเป็นคำที่ออกเสียงได้ทุกตัวในคำๆนั้นอย่าง ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ส่วนตัวพี่จะจำไปแค่คำสมาสแบบสมาสค่ะเพราะง่ายดี555555

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉