ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ใครมีความรู้เรื่องนี้บ้างคะ ช่วยมาตอบคำถามหน่อยคะ

ใบงานที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ "จำเป็นต้องรักษาไว้ให้ดี เราโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาล อย่างหนึ่งต้องรักษาไว้ ปัญหา เฉพาะในด้านรักษาภาษานี้มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบเป็นประโยคนับเป็น ปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือ ความร่ำรวยในคำภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการ บัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ การบัญญัติศัพท์ใหม่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน จำเป็นแต่อันตราย คำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความ จำเป็นทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรไใช้คำเก่าๆ ที่มีอยู่ ไม่ควรตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก และผู้ที่ตั้งคำ นั้นต้องรู้คำและหลักภาษาลึกซึ้งทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ภาษาไทยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่ง เช่น ในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาไว้ให้ดี" ที่มา : http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=7d682a2ab007de15 1. นักเรียนจะนำพระราชดำรัสนี้ไปใช้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาได้อย่างไร -:.......: "ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีการใช้คำออกจะฟุ่มเฟือย และไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆ ทั้ง ออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษา ของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ ฉะนั้นจึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย ซึ่งเป็น อุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ" ที่มา : http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=7d682a2ab007de15 2. พระราชดำรัสนี้แสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงถึงวัฒนธรรมทางภาษาด้านใดบ้าง
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉