คำตอบ

1. Tommy usually works very hard.
2. He usually does his homework at seven.
3. Lucy is never late at work.
4. They go to the cinema sometimes.
5. She never go out with you.
6. James is never unhappy.
7. George go to work by bike sometimes.
8. My mum usually cooks dinner at 6pm.
9. She is always in the home at evening.
10. They are always friendly.

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!