การงานอาชีพและเทคโนโลย
มัธยมต้น

ทำไงคะ

เด็กชายอ้น รวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนจำนวน 5 คน เพื่อปลูกไม้ประดับ โดยปฏิบัติงาน คำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่อง ปลูกไม้ประคับ แล้วตอบค่ำถาม กรณีศึกษา เรื่อง ปลูกไม้ประดับ ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 1. ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกพันธุ์ไม้ประดับที่ต้องการปลูก และแบ่งหน้าที่กันทำงาน 2. เตรียมพันธุ์ไม้ประดับที่เพาะไว้ในถุงเพาะชำ จำนวน 10 ถุง 3. เตรียมกระถางพลาสติก ขนาด 8 นีิ้ว จำนวน 10 ใบ 4. ผสมดินกับวัสดุอื่นๆ เช่น กากมะพร้าวสับ ขยมะพร้าว ปุ๋ยหมัก เป็นต้น ด้วยอัตราส่วน 1.1 ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วกองพักไว้ 5. นำกากมะพร้าวสับใส่ลงในกระถางเพื่อปิดรูก้นกระถวง แล้วเดิมดินผสมในข้อ 4. ลงไปเล็กน้อย 6. นำไม้ประดับที่เตรียมไว้ถอดออกจากถุงดำวางลงในกระถาง จัดโคนต้นให้อยู่ถึงกลางคระถาง เต็มดินให้รอบโคนต้น จนเต็มกระถาง แล้วใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างกดดินรอบโคนด้นให้แน่น 8. รดน้ำให้ชุ่ม นำไปวางในที่ร่มรำไร เด็กชายอ้นและเพื่อนในกลุ่มร่วมมือกันทำงานตามที่ได้รับมอบหมายทุกคนและปลูกไม้ประดับ คนละ 2 กระถาง ทุกคนตกลงกันว่าจะมารดน้ำโดยสลับกัน คนละ 1 วัน จนครบทั้ง 5 คน และ จดบันทึกถารทำงานทุกวันเมื่อครบกำหนด 1 เดือน จึงงรายงานสรุปการปฏิบัติงานส่งครู 7. คำถาม 1. การทำงานในข้อใดเป็นการวิเคราะห์งาน ตอบ 2. การวางแผนการทำงานตรงกับพฤติกรรมใดของกลุ่มเด็กชายอ้นและเพื่อน ดอบ น 3. การทำงานในข้อใดเป็นการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ตอบ 4. การทำงานใดที่แสดงให้เห็นว่ามีการประเมินผลการทำงาน ตอบ 5. การทำงานดังกล่าวข้างต้นใช้เทคนิควิธีการทำงานแบบใด ตอบ
ทำไงคะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!