การงานอาชีพและเทคโนโลย
มัธยมต้น

ต้องตอบว่ายังไงคะ วอนผู้รู้🙏🙏

รา นา น 2๒04 งและผลกระทบของเทคโนโลยี.. 10 คะแนน คโนโลยด้านมน คาขี้แจง ให้นักเรียนอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการทำความสะอาดเสื้อผ้าพร้อมบอก ผลกระทบทางบวกและทางลบในด้านต่างๆ การตีผ้ากับก้อนหิน เครื่องซักผ้าแบบกลไก กระดานซักผ้า A AKSORป, เครื่องซักผ้าแบบถังเดียว ที่มีระบบควบคุมขับซ้อน JRN เครื่องซักผ้าแบบ มอเตอร์ไฟฟ้า ก เครื่องซักผ้าแบบถังเดียว (ถังซักและปั่นแห้ง) เครื่องซักผ้าแบบ 2 ถัง (ถังซักและถังปั่นแห้ง) 1. ด้านความต้องการทางสังคม ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ 2. ด้านความก้าวหน้าทางวิทยาการ ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!