ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

English ม.4 ตอบอะไรหรอค่ะ🥰

10 ในประโยคนี้ มีวิสามายนามกี่ตัว Bangkok is the capital city of Thailand. ก. 1 O ข. 2 ค. 3 O ง. 4
11 จากประโยคนี้ The oldest market in the World is Grand Bazaar situated in Istanbul, Turkey. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คำนาม ก. oldest ข. market ค. World ง. Istanbul 12 Linda and Johท move their funitures to thier new house. จากประโยคนี้ คำในข้อใดผิดหลักไวยากรณ์ ก. and ข. move ค. their ง. funitures
09:06 แl 4G 6 thaiedujobs.com Eng 13 จากประโยค The beauty of the sunrise was beyond description. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คำนาม ก. beauty ข. sunrise ค. beyond ง. description 14 ข้อใดคือรูปพหูพจน์ที่ถูกต้อง ก. child-childs ข. goose-geese ค. tooths O ง. watchร ในการเข้าใช้งานเวบไซต์ของเรา ท่านได้ อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดการใช้ ยอมรับ งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ของเราแล้ว โดยท่าน สามารถอ่านนโยบายของเราได้ ที่นี่
english m.4

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!