วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

นักเรียนกลุ่มหนึ่งทดลองละลายเกลือโขเดียมคลอไรด์ที่มีลักษณะเป็นก้อนในน้ำ ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเชียส
ความดัน 1 บรรยากาศ พบว่ามีสภาพละลายได้ 36 กรัม ในน้ำ 100 กรัม ถ้าเปลี่ยนการทดลองตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

การทดลองชุดที่ 1 ใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นผง แทนโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นก้อน
การทดลองชุดที่ 2 ใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แทนอุณหภูมิ 20 องศาเซลเชียส
การทดลองชุดที่ 3 ใช้ความดัน 2 บรรยากาศ แทนความดัน 1 บรรยากาศ
สภาพละลายได้ของเกลือโซเดียมคลอไรด์ในการทดลองชุดที่ 1-3 จะมีผลเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับ
การทดลองครั้งแรกที่เกลือโซเดียมคลอไรด์มีสภาพละลายได้ 36 กรัม ในน้ำ 100 กรัม *

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!