วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ไม่รู้ว่าทำถูกมั้ยเเต่ไม่เข้าใจ การจับคู่เลยค่ะ หนูงงนิดหน่อย😭🥺 ที่เว้นว่างช่วยหน่อยนะคะ😥อ่านเองมันงงๆ

8.ยืนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ หมายถึง ยีนที่อยู่ในโครโมโซมเพศ ซึ่งได้แก่ ชั้นตาขลดส์ ฮีโมโฟเลีย แขานบาลัข 9.โรคตาบอดสีควบคุมโดยยีนด้อยบนโครโมโซม X ชายปกติแต่งงานกับหญิงปกติแต่เป็นพาหะของโรค (กำหนดให้ X9 ไม่เป็นโรค X* เป็นโรคตาบอดสี ชายปกติ หญิงปกติแต่เป็นพาหะ รุ่นพ่อแม่ (P) XY Xx XY ลูกรุ่นที่ 1 (F1) ลักษณะในรุ่น F1 ลูกที่เป็นโรคตาบอดสีคือเพศ ลูกที่ไม่เป็นโรคตาบอดสีคือเพศ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
พิจารณาภาพเพื่อตอบคำถามข้อ 4 - 7 4.มนุษย์ปกติ มีโครโมโซม 46 แห่ง 23 ค่ 5.โครโมโซมในภาพ เป็นโครโมโซมของเพศ 6.จากภาพน่าจะเป็นโครโมโซมของผู้ป่วย 7.ซึ่งมีความผิดปกติที่ 10 12 8. หมู่เลือด ABC และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 8.1 หมู่เลือดโอมี จีโนไทป์ คือ i 8.2 หมู่เลือดเอมี จิโนไทป์ คือ 1* และ 8.3 หมูเลือดบีมี จีโนไทป์ คือ 8.4 หมู่เลือดเอบีมี จีโนไทป์ คือ (P 13 4 15 16 17 }}, ค. จะ 19 21 22 และ 9. พ่อมีหมู่เลือดโอ แม่มีหมู่เลือดเอบี ลูกที่เกิดมาจะมีหมู่เลือดใดบ้าง พ่อ 0 แม่ AB 8 รุ่นพ่อแม่ (P) ลูกรุ่นที่ 1 (F1) ที่ ลักษณะในรุ่น F1 | ลูกที่มีหมู่เลือดเอคิดเป็นร้อยละ หมู่เลือดที่ไม่มีโอกาสเกิดคือ ลูกที่มีหมู่เลือดบีคิดเป็นร้อยละ และ นี้
คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1.ในการถ่ายทอดลักษณะตาบอดสี โดยมีพ่อตาบอดสีและแม่เป็นพาหะของลักษณะตาบอดสีจะได้ลูกมี ลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคิดเป็นอัตราส่วนเท่าใด (กำหนดให้ C แทนยืนที่ควบคุมลักษณะตาปกติ C แทนยืนที่ควบคุมลักษณะตาบอดสี) * *ตาบอดสีลักษณะบนโครโมโซมเพศ พ่อตาบอดสี แม่เป็นพาหะตาบอดสี รุ่นพ่อแม่ (P) เซลล์สืบพันธุ์เพศ เชลล์สืบพันธุ์เพศผู้ เมีย ลูกรุ่นที่ 1 (F1) ลักษณะในรุ่น F1 ดังนั้นรุ่น F1 จะมีลูกที่เกิดเป็นตาบอดสีร้อยละ ลูกที่เกิดเป็นพาหะร้อยละ, ลูกที่เป็นตาปกติร้อยละ
พันธุกรรม ม.3 วิทยาศาสตร์ ชีวะ โครโมโซม

คำตอบ

ไม่มั่นใจตรงภาพโครโมโซมนะคับบ อันแรกลองครอสตามดูนะ ถ้าผิดขอโทษด้วยนะคับบบ

ฟิสิกส์ตัวร้าย

ขอบคุณนะคะแง🙇🏼‍♀️

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉