ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🏻🥺

ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓ ขี้แจง ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ เพราะเหตุใดนางผีเสื้อสมุทรจึงจับพระอภัยมณีไปขังไว้ในถ้ำ ๒. เพราะเหตุใดพระอภัยมณีจึงคิดหนีนางผีเสื้อสมุทร ๓. พระอภัยมณีได้รับการช่วยเหลือจากใคร โดยวิธีใด ๔. สินสมุทรตัดสินใจอย่างไร เมื่อพระอภัยมณีให้กลับไปอยู่กับมารดา ๕. นางผีเสื้อสมุทรทำอย่างไรกับเงือกผัวเมียที่พาพระอภัยมณีหนีออกจากถ้ำ * * **

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!