การงานอาชีพและเทคโนโลย
มัธยมต้น

ต้องตอบว่าไงคะ ใช้เทคโนโลยีไหน

นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ปัญหาต่อไปนี้ แล้ววิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา โดย คำนึงถึงผลกระทบกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต้องการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ซุมชน แต่พบว่าพื้นที่ที่จะทำการเกษตร นั้น ดินมีสภาพขาดอินทรียวัตถุ หรือขาดแร่ธาตุอาหาร ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ส่งผลให้ ผลผลิตที่ได้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ดังนั้นนักเรียนจะแก้ปัญหาดินขาดอินทรียวัตถุนี้อย่างไร ตารางการวิเคราะห์เทคโนโลยี เทคโนโลยี ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ชีวิต 1. 2. 3. เทคโนโลยีที่เลือกใช้ในการแก้ปัญหา เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยี ********ใบงานจบเพียงเท่านี้ ***

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!