ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ตรวสอบแกรมม่าให้หน่อยค่า หรือช่วยปรับแต่งข้อความให้ดีขึ้นหน่อยค่าา

Should include the future from 'be going to" (((check the grammar for me pls.))) -you can compose or compare it for me- My future plan is work and travel. At the end of my studies thought lwas going to work and travel. Because I wanted to live. Going to work abroad and collect money after finishing my work.I was able to continue traveling in that country. It gives me the experience of living, learning about different cultures. Improving my English and really working on experiments in the real atmosphere so if I want to achieve my plan I'm going to study hard. I'm going to be more diligent, not lazy. I'm going to gain as much knowledge and experience during college life. I'm going to graduate from university in 4 years, and continue master's degree, so I can go to work and travel. 'm going to learn and practice more English. Furthermore, I'm going to pay more attention to English I'm going to have more courage to speak English and I'm goingto find a reliable agency to make it easier for me to go to work and travel. When Italk about who is involved in the plan I think that me and the agency allows me to go to work and travel, or maybe the staff that l apply for a visa to travel abroad.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!