ภาษาไทย
มัธยมต้น

วิชาภาษาไทยม.2ต้องเรียนบทอะไรบ้างครับ😊

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

เทอม 1
- การสร้างคํา
- การเขียน
- ประโยค
- คำราชาศัพท์

เทอม 2
- การพูด ฟังและดู
- หลักภาษา
- คําสมาส
- กลอนสุภาพ กลอนดอกสร้อย กลอนสักวา
- คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ
- วรรณคดีและวรรณกรรม
- การวิเคราะห์/วิจารณ์/คุณค่า/สรุปความรู้/ข้อคิด
- บทอาขยาน

ประมาณนี้ค่ะ😊

พุฒินันท์

ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

คำตอบ

เท่าที่เราจำได้นะคะ
1.เรื่อง การอ่านค่ะ การอ่านน่าจะมี2หน่วยหลักๆคือ
หน่วยแรกจะเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยแก้ว ร้อยกรองค่ะ
หน่วยสองจะเกี่ยวกับการอ่านในชีวิตประจำวัน เช่น การวิเคราะห์ การประเมินค่า และ จับใจความค่ะ
2.เรื่อง การเขียนค่ะ น่าจะมี2หน่วยหลักๆเหมือนกันค่ะแต่เนื้อหาน่าจะเยอะหน่อยนะคะ
หน่วยแรกจะเน้นการคัดลายมือค่ะ เช่น ความสำคัญ ประโยชน์ เป็นต้นค่ะ
หน่วยสอง(ไม่มั่นใจนะคะ)น่าจะเป็นการเขียนเพื่อการสื่อสารค่ะ( หน่วยนี้จะรวมทุกการเขียนค่ะ ไม่ว่าจะเป็น การเขียนเรียงความ พรรณนา บรรยาย ฯลฯ เอาไว้ในหน่วยนี้ค่ะ
3. เรื่อง การฟัง,ดู,พูด ค่ะอันนี้จำเนื้อหาหลักๆไม่ค่อยได้ค่ะแต่น่าจะมีอยู่ค่ะ😅
4. เรื่องหลักการใช้ภาษาค่ะ มี3หน่วยหลักๆค่ะ
หน่วยแรก การสร้างคำและประโยคค่ะ
หน่วยสอง คำราชาศัพท์ค่ะ (จะเน้นคำราชาศัพท์สำหรับบุคคลนะคะ)
หน่วยสามเป็นการแต่งบทร้อยกรองค่ะ เท่าที่จำได้ก็ได้เรียน ลักษณะของกลอนกับการแต่งกลอนสุภาพค่ะ

แสดงความคิดเห็น

วรรณคดีค่ะ เอกโทษโทโทษ กลอนดอกสร้อย กาพย์ ประมาณนี้ค่ะจำไม่ได้แล้ว😭

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉