ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหาหน่อยค้า

18:58 ี จ l ll 58) Q anyilip Enrichment Business Books Ar Religไoh คู่มือครู Upload ม.5 (1) Home Sctence นำ สอน 1. นักเรียนทำ Ex. 40 เปลี่ยนตำกริยา Listening & Speaking 4 al Fut he verbs in brackets into the corect ให้อยู่ในรูปที่ถูกต้อง เสร็จแล้วฟัง C เพื่อตรวจคำตอบ 4) Fl n the gaps พith angpna wละะ, laste, 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4ORN ดูภาพวัฏจัย 1 The tas s isten and check. ใน Ex. 40 แล้วเตรียมข้อมูลเพื่อคณ พูดนำเสนอ เมื่อหมดเวลาที่กำหนด แต่ละกลุ่มคดกมาพูดนำเสนดที่หน้า 3 Chericals ean the latary. พatr in ths lakn The Wafer Cgcfe 5 How Can boets, an weter and เraiย Production Grammar Conditional type 0 3 al Study the bas. Fnd esamples in the text an อ.8. s there 8 imilar dructure inyour Language? นักเรียนกลุ่มเดิมทำ Ex. 5 แบ่งหน้า ทำงาน แล้วไปต้นคว้าร้อมูลเกี่ยวกับน้ำ ร้อมูลแล้ว ให้เรียบเรียงข้อมูลดังกล่าวไ โดยใช้ประโยคเงื่อนไขแบบ 0 เพื่อนำเส ขั้นสรุป Wrop up 1. นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ Whot you do r you fool bored? เพื่อท ประโยคเงื่อนไขแบบ 0 เสร็จแล้วนัก โครงสร้างและหลักการใช้ร่วมกันอีก 2. นักเรียนทำ Workbook หน้า 5 Ex. (be) u. สn the Steens, there STupr SKILS Irisel nta th6 Irinl - gal หน้า 9Ex. 22 และค่านทบทวนหน้า 5) Camplete the sentences. เรื่อง conditiona type 0 แล้วทำ theatl wales ม เป็นการบ้าน l Use the icture lo presert the water cycle ts the class. Writing แcr 44 พรส he Internet and/ar ขั้นประเมิน Imairl waleys n the canh. ASsessment other availatke resaurces to find et more ตformation about water. Yau can แse this ด Module Overview หน่วยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 1 Iceal Aater t ผey ward: water. Then write three sentences แsing conational type อ. You can แse the lext ตE. 2 68 model. belew g Cels A5, 1 -) เกร็ดแนะครู (คู่มืดครู หน้า T8) การอ่านแบบกวาดสายตา (scanning) เป็นวิธีการทาข้อมูล เฉพาะ เช่น ตัวเลข วันที่ สถานที่ ชื่อคน เป็นต้น จะเป็นข้อมูล ที่ปรากฏให้ผู้อ่านเห็นได้อย่างชัดเจนในบทอ่าน โดยถ้าในคำถาม ถามถึงสถานที่ ก็ให้กวาดสายตาไล่ดูแต่คำที่หมายถึงสถานที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชื่อเฉพาะ ดังนั้น ต้องขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ แน่นอน (แต่ผู้อ่านต้องทราบคำศัพท์พอสมควร เพราะคำที่ขึ้นต้น ด้วยรักษรตัวใหญ่ทุกตัวไม่ได้หมายถึงสถานที่เฉพาะทุกคำ อาจจะ หมายถึง ชื่อคน ชื่อเมือง หรือชื่อถนน ขึ้นอยู่กับความรู้รอบตัวของ แต่ละบุคคลด้วย ที่มา: http://www.oxbrdge.in.th/granmar-tps/scarning- Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes! 1 8 panchan

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!