คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยคิดข้อสองตรงข้อเขียนหน่อยได้ไหมคะแงงง🥺🥺

-2. 9. ต้นไม้ต้นหนึ่งทอดเงายาว 40 เมตร แนวของ 7. เส้นตรงที่ลากผ่านจุดปลายของเงาต้นไม้ และยอด ต้นไม้ทำมุม 25 กับเงาของต้นไม้ จงหาว่าต้นไม้นี้ สูงท่เมตร (กำหนดให้ tan 25 - 0.466) 1 30 8 เมตร 2 25.75 เมตร 3 20 54 เมตร 4. 1864 เมตร 10. ขายคนหนึ่งยืนอยู่บนหน้าผาสูง 150 เมตร มองเห็นเรือสองลำในทิศทางเดียวกันเป็นมุมก้ม 30 และ 45 ตามลำดับ ชายคนนี้อยากทราบว่าเรือ จากรูป ความยาวของ OR มีค่าเท่ากับข้อใด 1. 75 2. 80 3. 9) 4. 100 8. นายเดชปืนขึ้นไปอยู่บนยอดเสาไฟฟ้าสูง 100 ฟุต สองลำอยู่ห่างกันกี่เมตร มองเห็นณรงค์ยืนอยู่ข้างล่างทำมุมก้ม 30 จงหาว่า ณรงค์ยืนอยู่ห่างจากโคนเสาไฟฟ้าที่ฟุต 1. 100/3 ฟุต 1. 50/3 เมตร 2. 100 เมตร 2. 100/2 ฟุต 100/3 3. 150(/3-1) เมตร 4. 150 (/3+1) เมตร 3. 100 ฟุต ฟุต 3 4. ตอนที่ 3 จงแสดงวิธีทำ 1. ขายคนหนึ่งยืนอยู่บนหน้าผาริมทะเลซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 3,600 ฟุต มองเห็นเรือลำหนึ่งเป็นมุมกัม 30 จงหาว่าเรืออยู่ห่างชายคนนี้เป็นระยะทางกี่ฟุต 2. ชายคนหนึ่งสังเกตลูกบอลลูนลูกหนึ่งซึ่งผูกไว้บนยอดตึกเป็นมุมเงย 30 เมื่อเขาเดินเข้าตึกอีก 750 เมตร พบว่ามุมเงยของลูกบัลลูนเป็น 60 จงหว่าเขาต้องเดินเข้าไปอีกเท่าไร เขาจึงจะไปยืนอยู่ใต้ตึกพอดี
อัตราส่วนตรีโกณมิติ

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!