วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ 🥺🥳

พิจารณาภ แบบฝึกหัดท้ายบท 6. 3. เหตุโดถกกาบาดจึงเริ่มเกิดการเผาไหม่ในบรรยากาศชั้นมีโซสเพียร์ - จากข้อมูลอุณหภูมิอากาศในวันหนึ่งพบว่าเวลาเที่ยงวัน อุณหภูมิอากาศมีค่า 33 C และเวลาบ่ายสองโมง นหภูมิอาคาศมีค่า 30 - นักเรียนคิดว่าสาเหตุโดทำให้อุณหภูมิอากาศช่วงเที่ยง และบ่ายสองโมงของวัน ดังกล่าวเป็นเช่นนั้น ๆ 3 าด้วอย่างและอธิบายการใช้ประโยชน์จากผลของความดันอากาศมา 1 ตัวอย่าง 4 ในพื้นที่เดียวกัน วันหนึ่งมีลมแรงและอีกวันหนึ่งมีลมอ่อน วันใดอากาศจะมีความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า เพราะเหตุใด -60 - | -1.0 D C 60 30 ลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ และอัตราเร็วของลม 10 m/s -120 -60 ปริมาณไอน้ำในอากาศ (g/kg) 0 2 4 6 8 10 ภาพแผนที่ลม แสดงอัตราเร็วและทิศทางการเคลื่อนที่ของลม ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ประมวลข้อมูลจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 5. ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ลงบนแผนที่ลม 5.1 บริเวณ A และ B ในแผนที่ลมบริเวณใดมีความกดอากาศสูงกว่ากัน เพราะเหตุใด 5.2 ความยาวลูกศรดังภาพ แสดงอัตราเร็วลม 10 m/s และ 5 m/s ตามลำดับ ให้เรียงลำดับอักษร C D E แสดงบริเวณี่มีอัตราเร็วลมจากน้อยไป 10 m/s 5 m/s มากตามลำดับ * ันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
161 เนาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม หนังสือในนายพาพื้นฐาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ะเวลาบ่ายสองโมง น่ายสองโมงของวัน แพราะเหตุใด ** หากพบท้องฟ้าสักษณะดังภาพทุกทิศทาง ปริมาณเมตฆปกคลุมจะมีค่าประมาณเท่าใด " 6.1 6.2 บริเวณพื้นที่ในภาพมีสภาพลมฟ้าอากาศเป็นอย่างไร มีโอกาสเกิดฝนหรือไม่ เพราะเหตุใด " ตารเคลื่อนที่ นักเรียนอ่านคำพยากรณ์อากาศต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้ทั่วทุกภาคของ เทศไทยมีอากาศหนาวเย็นต่อไปอีก สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่ค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ได้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 m ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วย กามระมัดระวัง อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่อง ก็ให้บริเวณประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเย็นต่อไปจนถึงช่วงปีใหม่ ไทย 7.1 ข้อความใดที่แสดงข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ พร้อมทั้งระบุว่า ข้อความดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ ลมฟ้าอากาศประเภทใด " 72 จากคำพยากรณ์อากาศดังกล่าว ในพื้นที่ที่นักเรียนอาศัยอยู่ นักเรียนจะมีแนวปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ สภาพอากาศอย่างไร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉