สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยจ้า ไม่มีหนังสือ 😔🥺

กิจกรรมที่ 3.3 อ่านข้อความด้านล่าง แล้วนำหมายเลขหน้าข้อความไปเดิมลงใน ช่องว่างใต้แผนที่ด้านบนให้สัมพันธ์กัน 10 แผนที่กรุงสุโขทัย แผนที่กรุงศรีอยุธยา แผนที่กรุงธนบุรี แผนที่กรุงรัตนโกสินทร์ 1. มีพัฒนาการมาจากอาณาจักรละโว้และสุพรรณภูมิ 2. ราชธานีที่ตั้งขึ้นในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มั่นคง โดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและใกล้ทะเล 3. ที่ตั้งของเมืองหลวงไม่ได้อยู่ริมแม่น้ำเหมือนราชธานีอื่นๆ โดยอยู่ห่างจากแม่น้ำยมราว 12 กิโลเมตร 4. ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งมีแม่น้ำไหลผ่าน 3 สาย 5. ราชธานีที่ตั้งขึ้นใหม่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางกว่าราชธานีเดิม 6. ด้วยเหตุที่ตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำ จึงต้องมีการขุดสระหรือตระพัง และสร้างสรีดภงส์ 7. เป็นเมืองสำคัญมาก่อนการสถาปนาอาณาจักร ดังพบโบราณสถานศิลปะเขมร เช่น ศาลตาผาแดง วัดพระพายหลวง เป็นต้น 8. มีหลักฐานที่แสดงถึงการตั้งชุมชนมาก่อนการสถาปนาอาณาจักร เช่น พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่วัดพนัญเชิง เป็นต้น 9. เคยเป็นชุมชนเก่ามาก่อน ดังปรากฏป้อมที่สร้างในสมัยอยุธยา คือ ป้อมวิชัยประสิทธิ์ และป้อมวิไชยเยนทร์ 10. บริเวณที่ตั้งพระบรมมหาราชวัง เติมมีชุมชนจีนอาศัยอยู่ 30
กิจกรรมที่ 3.2 พิจารณาภาพ แล้วเติมคำตอบลงในช่องว่าง 10 1. ชื่อภาพ ชื่อภาพ ผลงานของอาณาจักร ผลงานของอาณาจักร ด้าน ด้าน 3. 4. ชื่อภาพ ชื่อภาพ ผลงานของอาณาจักร ผลงานของอาณาจักร ด้าน ด้าน 5. ชื่อภาพ ผลงานของอาณาจักร ด้าน 29 ณ์
ต้องทำยังไง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?