ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยน้าาา 🙏🙏

๑ ๕ : ๕ 5 ง๐๕๐ลเวน|ลเห-... ๐๐ลไพไลเฑๆ โดู[ต่ห(แ ไ5๐๒๐รไม้อทร 5เอ0๐ร1ผ่อทร 06 5!ล๐๑๐ หท่1ธ (ท6 ทา0ร1 รน|ใไล๒|6 01ธ005ร1เข์อท (ส, 0 06 0) เท ไท6 ๒เลทพ: 1 เมิอท"! รเลทต์ แท6 ใอ|ธงเร|อท. | ๐สท'"! ร66! ล8) อท ๒) เท ไอท1 ๐ 0๐) ล๒องอธ 2 06 ลกส 51 ททธ ร0 เทล! | ๐สท ทอธลก ห0น 0อ!ไฮก. ล) ๒ธรเต่อ ๒) นทต่ฮะ เว 3 5ิอทท ปท6 ฏเลท6 พเธ 6๐0นเส ร66 0600เ6 เท เท6 กิอ|ส่ร นร. ล) อ6รเต่อ ๒) ๒๕|!อพ 0๐) ล๒องอ6 4 “ทอน"แ ทลงอ6 10 ในเท เอนทศ์ 10 ร66 11. 1ร หอน. ล) ๒อทเทต ๒) เท ศิอท1 0ก 0) 0งธ 5 แอ แท6 ผูอนทสต์. ล8) ๒ธทเทต ๒) เท กอท1 ๐ธ์ 0๐9๐ก 6 (0ลเธรน| หอน ต่อท"! ร0ล1๐ท ไท6 !ลด|อ! 86แอก ตน! ล 0!0ไท 1 ล8) ล๒0งอ6 ๒) ๒6รเต่อ 0๐) 0ง๕ ต |!ร สู่ลๆ พท6ธ6 ไท6 0ลส 006ร ล แลแพลห อท่ด06. อ8) อท ๒) ๒อธทเทด์ 0) นทต่อ 8 เฟ่6 !06๐แผธสต นต ล! ไทธ 0๐6!แทย เทา. ล8) ล๒0ง6 ๒) นทต่อ ๐) ๒๕|๐พ 9 7อน0ลก 8 แทล1! อทลไก. !งอ๒0ส่ง ไร รไฟเทย ปทอเฮ. 8)เเท ไอท1 ๐ ๒)๐ท 0) ล๒อ0งอ6 10 7อ๑ 00!06 ๐ล ๐ลทา6 กิเร!. โท6 ฏเธรเต่อท1! พลร เท ป้า6 ๐ล1 แ. ล8) ออทเทต ๒) อท 0) นทต่อ เ 1+เ+เ11+1+1ก1+ก1เก

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

1.b
2.a
3.b
4.a
5.c
6.c (ไม่ชัวร์)
7.c (ไม่ชัวร์)
8.a
9.b
10.a (ไม่ชัวร์)

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!