การงานอาชีพและเทคโนโลย
มัธยมต้น

ทำไมเราต้องดูแลไก่อย่างดี

คำตอบ

เพิ่มมูลค่าของไก่ นําไก่ไปเพาะพันธุ์ นําไก่มาประกอบอาหารได้โดยมั่นใจว่าไก่ปลอดภัยไม่เป็นโรค

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มมูลค่าของไก่ นําไก่ไปเพาะพันธุ์ นําไก่มาประกอบอาหารได้โดยมั่นใจว่าไก่ปลอดภัยไม่เป็น็รค

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!