คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยเราหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ😊💚

18. จงหาค่า : จากสมการ ๒%? - 8% + 1 = 0 และผลบวก “ 4 ของคําตอบของสมการเป็น 5 ก 2 แป ง. 40 2% + 1 = 0) และผลบวก
# ๑ จ่ ๑ ว ฒฆ ๐ «4 21. “ให้ผลคูณของจํานวนคืบวกจํานวนหนึ่งกับจํานวนอีก ๐ ฯ% 4 ง ณ์ ๐ ส ะ จํานวนหนึ่งทีอยู่ถัดไปเป็น 323 จงหาจํานวนคี่ทั้งสอง จํานวนนัน” จากข้อความคังกล่าว สามารถเขียนสมการ ท ข ม ป 8. ๑ ช ๐ ซ่ รส่ แทน ได้ตรงกับข้อใด (ก าหนดให้ *ะ แทนจานวนคบวกท ซ่ ๐ จ่ม ธ เป็นจํานวนทีน้อยกว่า) กู(๕+1)7%+ 1)=323 ขุ(% + 1)(% + 2) = 323 คุ(๕(+ 1)=323 ง. :(% + 2) = 323 ณมู 5 ปี อีก 10 ปีข้างหน้ากําลังสอง เท่าของอายุของแม่อยู่ 2 เ”. แม่” จากข้อความคังกล่าว งกับข้อใด (กําหนคให้ %«

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!