ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

อยากได้คำอ่านทั้งหมดเลยครับจะไปฝึกท่องและสอบ🥺

ทอห 6ลท“[ ทท0งห6 ฝ่าลไห 10ทธนอ65! 6๑ลไท0แร5 0 “ท๒๒๐6เกทเงนร” 6สท ๕ทลทธิ6 60|อนะ1อ " 0๐166 ฝ่า6ทาร6ไง6ร 1หอทา ฝ่าดไห อทอ6ทา[65. /เแลไอ รอส10ธ565 ลแล" 1 0 ป๋า6 อทไท ทาลไอ5 อท ป่า6 ไลทด1 ฝ่าล ทลง6 ไวลไว16ร! โท6 ไลเฑสด ” |ลลง65 ทอก อธธ5 ไท ฝ่า6 เทล|6'5 ๒อน6ท.* โท6 เทล|อ ๕ห่65 ป่าอท 1โอห ล ททอทฝ่า ลทส ฝ่าลท ไทดเอ ไทล) 6ะ: 6 โฟอบรพมิ ' 7แผมะ 8#เ3แธร!! 5๑ฝ่า0ร65 |ทลง6 0ท6 ลเหไทล ต่นททธู ไทต6 2 0 ไห์อย์เท6. ฉิล6ก ทาอททไทธ ฝ่า6 6อน|!ลร ตู่ลท6 10ธ6ป่ล. โทล่ก ผ่ลท6 นรนสไห |ลรไร 1อ ร6ง6ล่| ทาไทนเ6ร5. จ แน2 2000 ทอง ทอง6 อ ไม1 อทวร 0ร์ โฮศุน6 อไท ง๕69, เงนต ..
(6แ0๕6๐ฝู่ไไลร เนท โลร1 ลท ]นทา0 10 6ลไอ ฝ่าลให โอ๐ส. แทลเห เออคู่, ฝ่าล/ 0๒ลท ป่า ลทส รพล|อพ ไ[ โทล โอ๐ ส่อพท 10 ฝ่าลให 5ไ10ทาล6ท. 6 (| 5๐ทาลนิทา6ร ลโห รอทธ |ลพพร (| 80ล5 รมฒ่ฎท1 1606อสู่!ไไลร ธหอพ ทอพ/ ได๑ฟฝ่า 10 หล๒|ลุ6ล ฝ่าลโห ๐|ส ๐ทอลร ญู| ผี่ทาล น1 ฝ่าล) ทลมลห ๕!ลลูท ฝ่าลโห ไล6ฝ่า. /เทส ฝ่าลท 6ลท”[ เทองล ฝ้าลโห ไอทธนลร! ป่าล ๑๑2ไจกหลด๕ ค๓ #ไใจ1.1“
ว ฟ กพทฑา 0 ร ง ! 7ไท ๓๐ 0อ6นแป้น! ฝ่าอ) ต76 9000ได1 @ ) แทฝ ฝ่า) ตไพเดทร 0ทนณ20 น8! ซ (ไหลเท@!ออทธร 6ลท ทา0หล ฝ่าดโห ๑หลร ไท ไพเอ ผู่ไห็ลเอท1 ตไห๑6พมือทร ล ไท8 รลเทอ พิเททล. โไพ่ร ทลไทร ฝ่าทท 10 ร0๐11 ฝ่าลไห ๑ทลททไ65 ลทผ่ ฝ่าลโห โออผ่. โทลท 6ล[งนธร ลทส ลแอ โลหาอนร 1อ1 ฝ่าดไห ลไพ 1อ 6๕ทลทธิ@ 60|อนทท. “เร ล 6๕ทลทา6|6อท 810เพเธ, 1ไร รไผ่ท ฝ่อลรท1, ไมทลท 8615 พ์ทบ, ฝ่าล) |0561 โห, โทดโห อ|ส รไส้ท 1ร ศุน!ไล ไลรไห ร0 ไท6ท ๐โลท ลล[โน ทมแหแฟ ไก็อน รล6 ล ๕ทลทล|ลอท ร|@6๒ไทธ ฝนท์ทธ ฝ่า๑ ฝลท, ๐7 หทฝ่า อทล อ 0อฟ่า ลมุดร 6!056ฝ่, ป่าลท ไทล ไร 516. โทดท ทลงลห 5!๑6๒ ฝนท์ทธ ฝ้าล ตลห. 15@00 2ฝ00 ไไแอ6 หนท 1ลร1 ลทฝ์ 50ทาลบีทา6ร ไท ฝ้า๕โห โอ0สํ. หทลท ฝ่าลท ร6อ ปา๕ อ๒๕ท ฝ่าลโ” รมอทธ ]ลพ6 / [[. โไทล โอ0ส ฐ๐6ร รผิฒ่ฎท1 เก ศักสย เก ๐ -ง1 ๐ «ย 3 ๒ าง - 2 ๐๐เอนธ? : ก เกรทธี า , ๐5รท” ๕!@สก ได 1อ๕๑ปาก? สู่0ธรท”1 ร16อ60 4 บูท6 < หลร ล ไ01 0 ลเว165? ด แพอ5ร ส่ลทตไทธ? 15 6800ส ล! หนททไทธ? อ(อท 6ล15 115 รเตท? 6๐ลก”( ทา0ง6 115 1อทชูนธ? โอ(| ง๐น ตลเทอ ฝักททล6 1 หอน หอทาอททเอละ ร์ทอทา โทค ตลกกรม @ /เส่ง๑ร ๐ร์ โอ๑ศุนอ ภู ใดลด ท6 รอก๑๓๓ ง

Choosen As Best Answer

ซีฮอส ออ ฮิปโพแคมปัส แคน เชนส์ คัลเลอร์ ทู โพเทค เดม เซลฟ์ ฟรอม แดร์ เอเนอมี่ส์ เมล ซีฮอส ซา ดิ อลลี่ เมล ออน เดอะ แพล เน็ต แด๊ท แฮฟ เบบี้ส์ เดอะ ฟีเมล ลีฟ เฮอร์ เอ๊ก อิน เดอะ ฟีเมล เพราช์ เดอะ เมล แครี่ส์ เดม ฟลอ อะ มั้นส์ แอนด์ เดน แดร์ เดย์ อาร์ อะ ทาวซัน ไทนี้ เบบี้ส์ ซีฮอส แฮพ วัน พาร์ทเนอร์ ดูริ่ง แดร์ ไลฟ์ไทม์ อิช มอร์นิ่ง เดอะ คอฟเพิ่ล แดนซ์(หรืออ่านว่าดานซ์ก็ได้) ทูเก็ตเทอร์ แดร์ แดนซ์ ยูสเชอร์ลี่ ลาส ฟลอ เซเวอรอล มินิตส์
ปล. ของภาพแรกเน้อ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!