คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

มันตอบข้อไหนบ้างหรอคะ พอดีหนูไม่เข้าใจเรื่องนี่เลย

ต 5 " จงเขียน % ทบตัวอักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้อง 1ไว: ข้อใต้เป็นคําตอบของอสมการ 2*4-5 > 1 ก6: ท 0 ค. := 3 ปซี5 3 : ข้อใด้เป็นคําตอบของอสมการ 4ม-13 < -1 กหาดร3 เสืงซอ ค.ม<4 0 10 3. ข้อใดเป็นคําตอบของอสมการ 5ะ--5 < 3%93 ก 0 ข่ง2 ๕๕ มว 646, > 12 แล้ว: > 6 13 แล้ว « < 4 -7แล้วม >6 ๕< 28 แล้ว « < 5 3%+10 แล้ว « < 5 13-3ะ แล้ว « < 3 ร๑ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 7. ข้อใดเป็นคําตอบของอสมการ 0.2(6๐0.5)-0.3(%+1) > 0.04 ก. จํานวนจริงทุกจ้านวนที่มากกว่า -3.6 ข. จํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่า --3.6 ค. จํานวนจริงทุกจํานวนที่มากกว่า -4.4 ง. จํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่า -4.4 จ 1 ร3 ๐ 8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคําตอบของอสมการ ท " ร๓ + ว ร 5[3๓๓-2(ท-3)] 9, ๑ ๑ ซ่ ง - ก. จํานวนจรงทุกจานวนทมากกว่าหรือ เท่ากับ 4 ข. จํานวนจริงทุกจํานวนที่มากกว่าหรือ เท่ากับ -4 ค. จํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 4 ง. จํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่าหรือ เท่ากับ -4 9. คําตอบของทั้งสองสมการ 5ะ-2 < 3ม1+8 3ม78 < 4%+11 ซ่ ๑ ๕ ๑=%๐% ส่๑ ทีเป็นจํานวนเต็มมีทั้งหมดกี่จํานวน ก. 7 จํานวน ข. 8 จํานวน ค. 9 จํานวน ง. 10 จํานวน

คำตอบ

ย้ายเหมือนสมการปกติเลยค้าบแค่คงเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าไว้

แม่หญิงมานา

ไม่เข้าใจจริงๆทักมาถามได้ค่าาา

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!