ภาษาไทย
มัธยมต้น

ประโยคสามัญ ประโยคความรวม ประโยคซ้อน
เรา งง กับการแยกประโยค มันควรแยกยังไง มีข้อสังเกตุตรงไหน งงมากๆเลย ช่วยบอกหน่อยค่ะ♡

คำตอบ

อันนี้ตามที่เค้าเข้าใจน้า ผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยค่า
ประโยคสามัญ : ประโยคที่มีใจความเดียว (ประธาน+กริยา+กรรม) เช่น แม่ไปตลาด, ฉันอ่านหนังสือ
ประโยคความรวม : ประโยคที่นำประโยคสามัญมารวมกัน จะมีคำเชื่อมให้เห็น เช่น และ, แต่, กับ. เช่น ประโยคสามัญว่า "แม่ไปตลาด" "ฉันอ่านหนังสือ" จะเชื่อเป็นโยคความรวมได้ว่า "แม่ไปตลาดแต่ฉันอ่านหนังสือ" จะเรียกว่าเป็นประโยคความรวมที่มีความหมายขัดแย้งกัน อีกหนึ่งตัวอย่าง ประโยคสามัญคือ "ลุงไปตลาด" "ป้าไปตลาด" สร้างเป็นประโยคความรวมได้ว่า "ลุงและป้าไปตลาด" จะเป็นประโยคความรวมที่มีความหมายคล้อยตามกัน
ประโยคความซ้อน : คือประโยคสามัญ ที่มีประโยคสามัญเป็นบทขยายอีกที จะสามารถแบ่งออกได้เป็น ประโยคหลัก และอนุประโยค(ประโยคย่อย) มีคำเชื่อมต่างๆเช่น ที่, เพื่อ, ให้ ตัวอย่างประโยค "ฉันบอกให้้เพื่อนตั้งใจเรียน" ประโยคหลักคือ "ฉันบอกเพื่อน(ว่าอะไรก็ตามแต่ความหมายหลักๆของประโยคคือฉันบอกเพื่อนให้ทำอะไรสักอย่าง" ต่อมาประโยคย่อยคือ"เพื่อนตั้งใจเรียน"(เป็นส่วนขยายของประโยคหลัก) โดยมีคำเชื่อมคือคำว่า "ให้"

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!