ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ขอช่วยหน่อยค่ะ คืออยากให้ช่วยเติมคำตอบที่ถูกลงในช่องว่างหน่อยนะคะ เราไม่เเน่ใจว่าของเราถูกไหม ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🙏🏻🙏🏻

4ค ม0 15 รออรเม่ทอ, เอร5๑? 8: 4ค: 8: 4: 8: ๑ ศะ 7ๆ ฆา9: "ไอ!๑เ๒ทอ๓ท๑ ๕ยศุนต “งงโป๊ท ฝีๆ๑ ร6 ๑ ๕๐ทง๕เรรฟีอท พน โลๆ 1 6. ศิลลซ์ เทล สโล|๐ชนล 06|อน เทละไร ไช ล๒๐นะ? 6๐ทาฏไอเอ ไทช ล 4พฟ. 1ไรโฮท สทส์ ๕๓๑๕๕. 6วดี่>- , 4: 6๐๐ฮ่ ก 1551ไรทณ์๑ 5๕๐๐!. !พอ๒/ ๕ลท | ทล6!๒ อน? 0 ด 9๑ 2 9๕อ4 คแข้, ๐6 โทอทาลทะ, 1ร5 ลไร0อท. | 3), 1'ทา 0 17155 (6โชรอก เรท % ปั๊ไอหอ เซล! ทอง งมลนไช่ งอน |ไอ แอ ใช้ลิม6 อ ทํา6458ยู67 7” เหลไธ รบอ ใ ไรร่ 6เบ็รอท ฮุด1ร ไท6 ทาธรร896 6 โทรกษ๒ ๑ ร 1รธได้ซ่บงจ จ + เอน โล ทคะร ธ “ร, 0! ร 6บอ /งแรอก ทัธร ร ญู งงอก จ้าไต่๕เมาร ติ หัส จ อ๒โอ อ 6 ๐ท ปี ล 8. โล: ' ๕ าอ, ยาธ์ก กออน นน น าลงตก, ธาน, 9 หส[6 - อ โ15ด6ล๒๐ 0 เ6 “0 อเอรร๑? ฉันแจ้ง เกงิจ6 ปัท๐ ๕เฮูน : าทลกเป้อน, ง“ สรอก 9โกร 1กกลักง. ชิอ. 6ขาจา ๐ตไทเอ๐ เกงอป ใด้น ร กดรรลัชี๑ ๐ ป ร 0 ไค๒๑ 7ง - สลอก วัตตัน ย โก โ๑6 : งงอแต โก ชัก 3 ด! โปเ6โธล “ปลไรอท, นสลเจ ฮิรภิสียโกะ- 2แรอท งบลโรอทร ทฑาอปัก๕. ป พ ากรนี6ร แล่ 1 จัเรหรวกิต ฒา 5 ธถทโต์ล16 ไ,
เติมคำตอบ

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!