คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยอธิบายข้อนี้หน่อยค่ะ🙏🏻🙏🏻

หนังสือเรียนราย ฐาน | คณิตศาสตร์ เล่ม 1 บทที่ 6 | สถิติ (3) /4. แผนภาพกล่องแสดงจํานวนพายุหมุนเขตร้อน (ลูก) ที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในช่วง 68 ปี (พ.ศ. 2494-2561) ม จั เป็นดังนี้ @ูชรื่ เจซ์ ฮู : กรมอุตุนิยมวิทยา สืบค้นเมือ 11 กุมภาพันธ์ 2562 : 3 พายุหมุนเขตร้อนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามระดับความรุนแรง โดยเมื่อเรียงลําดับ ความรุนแรงจากน้อยไปมาก จะได้เป็น พายุ ดีเปรสชันเขตร้อน พายุโซนร้อน และไต้ฝุ่น หรือเฮอริเคนหรือไขโคลน ซึ่งเรียกแตกต่าง กันไปตามแหล่งที่เกิด ในปี พ.ศ. 2532 ได้เกิดพายุที่รุนแรง ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย คือ พายุ ไต้ฝุ่นเกย์ (ลง) ซึ่งมีอัตราเร็วลมสูงสุดใกล้ ศูนย์กลางพายุถึง 100 นอต
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉