คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยได้ไหมคะ ข้อที่2,3,4,5 ข้อยังไงคะ?? หนูต้องรีบทำส่งครูค่ะ😓🙏🙏😅

2. คลินนําเคลือนทีจากจุดกําเนิดไปทางขวาในเวลา 2 วินาที ได้ระยะทาง 60 เซนติเมตร ดังภาพ ๑ การสะ ๑ การจัด ระยะในแนวดิง (๓ทก) จุตกําเนิด 0 | ระยะในแนวระดับ (๕ทา) | 0 2 40 ช่วงเท| - แห่งหนึ่งที่ได้รับ | เพื่อไปชมความ ทราบ1 2.1 แอมพลิจูดของคลื่นมีค่าเท่าใด * เนื่องจากดวงอ: 2.2 ความยาวคลื่นมีค่าเท่าใด * ที่ส่งออกมาจาก 2.3 ความถี่ของคลื่นมีค่าเท่าใด * มายังโลก นอก 3. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดมีพลังงานมากที่สุด เพราะเหตุใด * เกี่ยวกับพฤติกร 4. เลอร์คีออะไรแตะอยู่ในความถี่ช่วงใดของสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และเราสามารถนํามาประสู เนชีวิตประจําวันหรือในอุตสาหกรรมอย่างไรได้บ้าง ** 2 0๐0 ว น ซา ก, เพราะเหตุใดยานอ ?กาศํารวจดาวเคราะห์จึงต้องใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อส่งสัญญาณกลับมายังโลก ว

คำตอบ

ข้อ4ข้อ5เราทำไม่ได้แต่ในเน็ตน่าจะมีนะคะ🥺

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!