ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

pls

1.6 ลลป่า6 ฏลไอเทร | 9 คีแท ไท6 ตูลร หตท ต่ก่22ไทย, 6!0นต่พ, ห/เทฝ่ท ร!66แ ไวยยุท 051 ป้านทฝ่อ510ททาร, 20เน่ทฎ, ก็662เทย, ๕ใพ!ห, าอ! !ลโท๒อห/, รเทล, 1ไ00ส. 0 ก --- 0! 10ฝ่ลท, ]รท"! 1? 2 7โล โอ๑๕ล5ร! รลทร [0'5 ผุ0เทย !0 ๒๑ ไอทโซุท!, 50 พเลละ ทอน ป้า16( รพเลลไอห. 3 โลแ@ หอน นทาอห๕!ไล ๒๕๐สนรล 11'5 ยู0ไทย 10 ๒6 2 - ลแต่ลห 1อฝ่ลห. - 9 ฮภออบ % แลไรท แลไทโทยู, 15 1แ? 5 ไอรไล รฏร2ฮฒ7 6ทญูก1 0ก ล 6๒๐ล ทเศท1. 6 ไท ป้ท6 อลไท ทาอททโทย ฝื่นทัทย พหโทไอท, ไทดหอ 1ร นรนอไห ฟิ อท ไห6 ศุเฉนทส. 7 7โก๕๒ ธุท6 0ไอท (ตี่ลทยุดเอนร - 2ท ไลไอ รนทาทกลแ. 8 ไ165 กลไทไท6 ร0 ทลแต่. | ปําไท ฝ่า6 รเห๕15 ลเอ ยผู0โทย 1อ --- -- ---00(@. พทห ส่อท"! เพ6 ในเท อท ปท๑ ไทย? --- «00 หอน ปู่พท ]('5 ผุอโทตุ @ท/ปฝ่าโทย 15 พไก่16! |! |ร 30. ' % 566 ไท6 0ลย่ นต ลทลลสู่. 9โทดู 10 ๒๑ ผู่หกี่6นแ สฝี่พั่งไทย 1อทาอทอพ ๒๑๕ลนร๑ = - ทพ่มอส ห 5รทอพ, 'ไอท ยู๕15 1๑อไท =-๓โชด, ท่ผูท! ๒๑(อ๓๑

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!