ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

. [. . 0ท๐๐รธอ ฟ้าธ เพอค ปฝ้าล! เธร! ๐๐อทาฏ!ธไธร อลอ๐ท ธรอธทไฮท6๐อ8. 1 6 9 ๒ ๐อรโอ๕๐๐ ไลนี ๑1ฉะ1อส4 จจไท๕๓ ปไท๕ห ลุชรจอล. - อรเ ไง. ฉไห๑อฉ๕4ข 2. 'ไ[ไท6๕ ฮลทาอ ไทลส ปิท1ร5ใกทอส วว0 ง๑ เหเทอ๑๕ อทก (ปัก๑ 1 ขิ. ล. ลไช๑ลสฯ ไ. ไว๕[โออ 3. โ1[ 5เลทเอ๕ รถทอหททย - - งท๑ จ๑๐ สทใจไทธ อท ปักอ ไหเฮไหจหล". ล. ฉไช๑๑๕49 ไว. “จไว116@ 4. [ งเลร ส๑ไทธ เทจ ไทอทตา6จทอชไย ทา ๒หอ๐(ทอ จฉร หาลไซไทเธ ท186. ล. 2ไช๑ล4ฯ9 ๒. จีตไกป๑ 5. ไหโช, ให้โละนท ไทลส เวล14 ฝ่าอ เจ1 ไท๑ ฉะทไงอส ล1 (ไทอ อโน๊๑อ. ส ไว๑ภรอ ไง. ฉะโอ๐ 6. 1 ไทลส์ ร๑อท ฝัก6 หา0จ18 อท6๐86» 1 1ทาทาอส์1ล1อ๕ไข จลตโอส 10 56๐ 1 ฉธลเ1ท. ล. ไร๑[๐0ช6 ไ๒. “เก๊๕ธ

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!