วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ใครรู้บ้างคะว่าตอบว่าอะไร

๑๕๕ ปืนนา งรําไปยวยวนนนทก ๕. จงอธิบายเรื่องทํารําในตอนพระนารายณ์แปลงเป็ กียรดิ์มีอะไรบ้าง 2เอ ๑๐. นักเรียนชอบและไม่ชอบตัวละครตัวใดในเรื่องรามเกีย“ เพราะเหตุใด % จงเขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อที่ถูก ละเขี หรบอรทายหุก: วต ๓. กลอนบทละครแตงขึ้นเพือใช้ประกอบการแสดงละคร มีคําขึ้นต้นบท ได้แก่ “เมื่ "เมื่อนั้น” "บัดนี้ และ “บัดนัน”
เรื่อง คํ เพ ห ศําศัพท์จากบทละครเรื่องรามเกียรตี้ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ซ่ 1 ฟ่ามสกลแนเลขที่...46666666ชิ้นไม พท ท ลิงท์นักเรียนฟึงรู้และ ฎิบัติได้ มาตรฐาน ท ๕๑ (๑) รบ9 พระอิศวร 1 0
ฮ่ “ ผู ป ม ม อ เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครเรืองรามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ตัวขี้วัด : สิงที่นักเรียนพึง: คําชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครต่อไปนี้ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร พร้อมบอก เหตุผลประกอบ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!