ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ครูให้เขียนreviewสิ่งของ เราเขียนreviewร่ม อยากให้ช่วยดูเรื่องแกรมม่าหน่อยค่ะ แล้วก็คำศัพท์ว่าผิดตรงไหนบ้าง

ไไท6 |๒๐0๐ไ10| นทาเวอ|ไล 60ร1ร 199 เลฟ้า อท รล|อ. |1 6๐ทาสร [ท ล 6๕ท๐16ล อกอน สห้ลเลท1 6๐16แ5ร. ไไท6 นทาหอ|ไล ไร อทไห 9 เท6๕ท 1อทย ลทส 1ปร งลเพ เวลไไห 6๐|อร, [ปร ๑ลรห 10 6ลเซ. 11 6ลท 0หลงอท1 ฝ้า6 ลไท. | กิทส [โงลเม ๑ลรง 10 นรอ. [แอพอลงอท, ฝ้า6เล ลุหล รอทาอล 1100!อ6ทาร. 5๐ทาลพิเทาธร เงเทอท ฟ้า6 พไทส |อพพร ล ไกลส่ นทาหอล|!ล พ[| ๒อ 1๐พท น ลทส ท๐โรไอทย. ไไท6หอล เพลร อทอ ฟี้ทาล เพเทอท ปฝ้า6 เพไทส เว|อพ ทาล ร๐ ทลแหล่. ไไห แทาไวหล|!ไล ทลร โนแทอลส เทไ10 ล รนไอ ฏลหล00116 นทาหล|ไล. !ท ทาหง 0ไทเอท, ป้าล อ0001 นทาหอ|ไล เรท" ฝ้า6 เง6ร1 นทาเวเอ|ไล ลงลไลไว!อ. เฟอพลงอห, ช็อเ ล 199 |วลปฟ้า, | ฝ้าไทแง 1ปร 100 อ6%ฏอ6ทรไงอ.
english

คำตอบ

สีน้ำตาลคือหากเป็นชื่อผลิตภัณฑ์แนะนำให้ใช้พิมพ์ใหญ่นะคะ
สีแดงคือการสะกดคำนะคะ
สีเหลืองอันนี้เราไม่แน่ใจว่าจะสื่ออะไรนะคะ
สีน้ำเวงินเป็นอันที่เราแก้แกรมม่าให้เพราะศัพท์ค่อนข้างสวยกว่าค่ะ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!