เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[สรุปคณิต] ม.2

35

687

0

ข้อมูล

🏹𝙤𝙙𝙨𝙭𝙨𝙩𝙪𝙙𝙮

🏹𝙤𝙙𝙨𝙭𝙨𝙩𝙪𝙙𝙮

มัธยมต้น 2

•การบวกพหุนาม
•การลบพหุนาม
เค้ากลับมาแน้ววว (𝐢𝐠: 𝐢𝐭𝐬𝐭𝐮𝐝𝐲𝐦𝐨𝐨𝐧)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News