มัธยมต้น
🏹𝙤𝙙𝙨𝙭𝙨𝙩𝙪𝙙𝙮

🏹𝙤𝙙𝙨𝙭𝙨𝙩𝙪𝙙𝙮

เพศ
หญิง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
🌈แอคเก่าจำอีเมลไม่ได้ค่ะมาเริ่มต้นใหม่กันนะคะ!💖
studygram : itstudymoon ✨(dek67)

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
268

Q&A

จำนวนคำตอบ
5
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[สรุปคณิต] ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

[สรุปคณิต] ม.2

🏹𝙤𝙙𝙨𝙭𝙨𝙩𝙪𝙙𝙮
34
0
[สรุปภาษาไทย] ม.2 ปลายภาค ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาไทย

[สรุปภาษาไทย] ม...

🏹𝙤𝙙𝙨𝙭𝙨𝙩𝙪𝙙𝙮
54
1
[สรุปวิทย์] ม.2 กลางภาค ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

[สรุปวิทย์] ม.2...

🏹𝙤𝙙𝙨𝙭𝙨𝙩𝙪𝙙𝙮
127
1
[สรุปอังกฤษ] ม.2 ปลายภาค ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

[สรุปอังกฤษ] ม....

🏹𝙤𝙙𝙨𝙭𝙨𝙩𝙪𝙙𝙮
53
1