เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[กลางภาค] ไทย ม.4

82

1226

0

ข้อมูล

wwiinnnniiee

wwiinnnniiee

มัธยมปลาย All

เค้าไม่ได้จดคำสันสกฤตนะคะ แต่ทีสรุปในชีทให้แล้ว เพราะจดไม่ทันค่ะ555

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้