เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[กลางภาค] เคมี ม.4

338

3253

1

ข้อมูล

wwiinnnniiee

wwiinnnniiee

ความคิดเห็น

Paree💫

เขียนสรุปน่ารักมากค่า อ่านเข้าใจง่ายด้วย👍🏻💙

แชร์โน้ตนี้