เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

9

116

0

ข้อมูล

Nk_Seathus

Nk_Seathus

มัธยมต้น All

เป็นชีทที่เราลองสรุป สำหรับการอ่านเตรียมสอบในชั้น ม.2 ค่ะ คิดว่าสามารถเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ เลยนำมาแชร์ค่ะ หวังว่าจะชอบกันนะคะ ;)
เนื้อหาก็จะมีเรื่องประวัติทฤษฎีวิวัฒนาการ หลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ และวิวัฒนาการระดับจุลภาคค่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้