วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ทำไม่ถูก

11:42 ก่อนเที่ยง 9 82 < มากกว่า 450 : หน่วยที่ เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร ใบงานเรื่อง ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ คะแนน (1) มาตรฐาน - ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ สาระ - คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมข้อความลงในแผนภาพให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งค้นคว้าประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่ นักเรียนชื่นชอบ 2 ท่าน ลักษณะสำคัญของ นักวิทยาศาสตร์ ประวัติโดยย่อของนักวิทยาศาสตร์ 1/2 > Q เต็มหน้าจอ ค้นหา V O ปี
10:43 ก่อนเที่ยง < ปุ๋ย 2021.06.04 8:32 ก่อนเที่ยง) /Desktop/ม.1วิทย์/โบงานที่1ความสำคัญ.pdf + 3 Fit to page 5 Page view A) Read aloน | สาระ ขอ-นามสกุล. ขน แลขท. คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. วิทยาศาสตร์ หมายถึง 2. พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วเติมเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่เป็นวิทยาศาสตร์ และเติมเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ 2.1 ราหูอมจันทร์เกิดจากเทพราหูกำลังอมดวงอาทิตย์ .2.2 สุริยุปราคาเกิดจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน 2.3 จิ้งจกทักห้ามออกจากบ้าน .2.4 ห้ามเอามือชี้รุ้งกินน้ำเพราะจะทำให้นิ้วกุด .2.5 ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุ อิเล็กตรอนภายในก้อนเมฆ 2.6 การมองเห็นน้ำบนท้องถนนในวันที่อากาศร้อนจัด (ปรากฏการณ์ Mirage) .2.7 การสูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็ง 2.8 คนที่เกิดราศี กรกฎ เดือนหน้าจะมีบ้าน มีรถ 29 แสงที่พุ่งมาจากท้องฟ้าในตอนกลางคืนเป็นแสงของผีพุ่งไต้ 2.10 น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอ 3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 3.1 ด้านการคมนาคม 3.2 ด้านการแพทย์ 3.3 ด้านที่อยู่อาศัย 3.5 ด้านการสื่อสาร 3.6 ด้านการเกษตร 3.7 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 3.8 ด้านอุตสาหกรรม ] V o

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!