เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เกร็ดความรู้เรื่องโลกม.2

11

139

2

ข้อมูล

Sin×2

Sin×2

โลกเเละการเปลี่ยนแปลงม.2

ความคิดเห็น

Guest

So easy to understand!

แชร์โน้ตนี้