เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ร้อยละหรือเปอเซนต์

15

211

0

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

การหาร้อยล่ะหรืออย่างตำ่สั้นๆ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้