มัธยมต้น
sᴛᴜᴅʏᴡ/ᴍᴇғʀᴇᴇᴡɪғɪ_ 🏩🪄

sᴛᴜᴅʏᴡ/ᴍᴇғʀᴇᴇᴡɪғɪ_ 🏩🪄

เพศ
หญิง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
Ⓜ️ғ & Fɪʟᴇs 24/7 🪄: ɪɢ - twentythree.degree_ (🏁🥦)
DEK 7🎾! | 2👀8 kiddo’ ➪ 12 Y. (?🖖🏻)
(III) ! ɢᴏᴀʟ ♒︎ GPA 3.70+ / medtech 🗯❕

โน้ต

จำนวนโน๊ต
15
จำนวนไลค์
465

Q&A

จำนวนคำตอบ
1
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

ทักษะกระบวนการทางวิทย์ (ขั้นผสมผสาน) 🦷💬 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ทักษะกระบวนการท...

sᴛᴜᴅʏᴡ/ᴍᴇғʀᴇᴇᴡɪғɪ_ 🏩🪄
9
0
ก.แพร่ & ออสโมซิส ม.1 📓🖇 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ก.แพร่ & ออสโมซ...

sᴛᴜᴅʏᴡ/ᴍᴇғʀᴇᴇᴡɪғɪ_ 🏩🪄
31
0
เอกนาม ม.1 โย่วๆ 💥❕ ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

เอกนาม ม.1 โย่ว...

sᴛᴜᴅʏᴡ/ᴍᴇғʀᴇᴇᴡɪғɪ_ 🏩🪄
47
0
พื้นฐานทางเรขา ม.1 🌐🌀 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

พื้นฐานทางเรขา ...

sᴛᴜᴅʏᴡ/ᴍᴇғʀᴇᴇᴡɪғɪ_ 🏩🪄
28
0
คำสรรพนาม ม.1 🤍❔ ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาไทย

คำสรรพนาม ม.1 🤍❔

sᴛᴜᴅʏᴡ/ᴍᴇғʀᴇᴇᴡɪғɪ_ 🏩🪄
38
0