เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค] ภาษาไทย ม.2 จ้า

149

2048

1

ข้อมูล

Ruby_the_sun

Ruby_the_sun

เนื้อหาที่สรุปมี
โคลงที่ ร.๕ พระราชนิพนธ์ 3 เรื่อง (ที่เรียนใน ม.2)
ป.ล.ขอบคุณรูปตกแต่งจาก Pinterest 🙏🏻
ป.ล.2 ผิดพลาดตกไหน ติชมได้จ้า

ความคิดเห็น

himigo
himigo

ขอบคุณค่ะ

News