เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

English ม.3 ปลายภาค

40

530

1

ข้อมูล

불고기bulgogi ~

불고기bulgogi ~

• if-clause
• past continuous
• present perfect
• present perfect continuous

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้