เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

อังกฤษ ม.3 ปลายภาค

140

2002

1

ข้อมูล

wwiinnnniiee

wwiinnnniiee

มัธยมต้น 3

Vocabulary + Present Perfect + Past Simple + Past Continuous + If Clause

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้