เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[กลางภาค] ทวีปแอฟริกา ม.2

70

808

1

ข้อมูล

Numjoo ahh~~

Numjoo ahh~~

คำย่อ
ปท. = ประเทศ
ค. = ความ
น. = แม่น้ำ
มม. = ไม่มี
ปชช. = ประชาชน
5 ภูมิภาค เหนือ ตก ออก ใต้ กลาง นะคะ

ความคิดเห็น

G
G

มีประโยชน์มากๆเลย

แชร์โน้ตนี้