เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด

1

92

0

ข้อมูล

kaykai

kaykai

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด เเละอุณหภูมิ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้