เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กฎหมายปกครอง

66

1915

0

ข้อมูล

Wannabevet_studygram

Wannabevet_studygram

เนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมาย ปกครอง
- ความหมาย
- ลักษณะความสัมพันธ์
- หน่วยงานทางปกครอง
- เจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ศาลปกครอง
- อำนาจหน้าที่ศาลปกครอง
- การฟ้องคดีปกครอง

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News