เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สังคม ม.3 [กลางภาค]

586

15121

1

ข้อมูล

Phorfai Gajaree

Phorfai Gajaree

สมุดนี้เป็น lecture จริงนะค่ะ
เขียนผิดตรงไหน ขอโทษด้วยนะค่ะ
บางตัวอาจจะอ่านไม่ออก ขอโทษด้วยนะค่ะ เพราะรีบมากกกก จดตอนใกล้สอบ
ม.3 เทอม 1 กลางภาค
เนื้อหา
พระพุทธ
-การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
-ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
-พระพุทธรูปปางต่างๆ
-การแสดงปฐมเทศนา , โอวาทปาติโมกข์
-ชาดก
พระธรรม
-พระรัตนตรัย
-อริยสัจ 4
-พุทธศาสนสุภาษิต
-ทิศ 6
ปล. กด💓ให้ด้วยนะค่ะ🙏🙏

ความคิดเห็น

maiwansita
maiwansita

อ่านง่ายมาก

News