เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สังคม ม.3 ปลายภาค

55

784

0

ข้อมูล

Mimmmee

Mimmmee

มีเรื่ออุปสงค์อุปทานเงินเฟ้อเงินฝืดน้า ทำทันแค่นี้เจรงง ;-;

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้