เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค] ดนตรี ม.3

54

1039

0

ข้อมูล

pizzarolls

pizzarolls

ในนี้มีอะไรบ้าง🧐🧐
-องค์ประกอบของดนตรี
-จังหวะดนตรีไทย+สากล
-ประเภทของเครื่องดนตรีไทย+สากล
-ประวัติของดนตรีไทย+สากล
ขอให้ทุกคนสอบได้ค่าา🍀

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้