มัธยมปลาย
Pinky_Notes

Pinky_Notes

เพศ
หญิง
สวัสดีคับ! ส่วนใหญ่จะออกสรุปโน้ต ตอนใกล้สอบ Midterm / Final ~
~ หวังว่าสรุปที่เราทำออกมา จะทำให้ทุกคนเข้าใจเนื้อหาในการสอบมากขึ้นน้า~!

โน้ต

จำนวนโน๊ต
15
จำนวนไลค์
1069

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[สอบกลางภาค] ภูมิศาสตร์ธรณีภาค ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

[สอบกลางภาค] ภู...

Pinky_Notes
4
0
อังกฤษหลัก (grammar) ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

อังกฤษหลัก (gra...

Pinky_Notes
63
0
[ปลายภาค] ประวัติศาสตร์ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

[ปลายภาค] ประวั...

Pinky_Notes
116
0
[กลางภาค] พระพุทธศาสนา ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • พระพุทธศาสนา

[กลางภาค] พระพุ...

Pinky_Notes
71
0
[ปลายภาค] สงครามต่างๆ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

[ปลายภาค] สงครา...

Pinky_Notes
99
1