เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ฟิสิกส์ ม.4เทอม1 การเคลื่อนที่

662

18833

0

ข้อมูล

CNDP💛

CNDP💛

สรุปฟิสิกส์ม.4 เทอม1เรื่องการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง แนวดิ่ง ตามแรงโน้มถ่วง โพรเจคไทล์ วงกลม ซิ้มเปิลฮาร์มอนิก + สนามแม่เหล็ก (ของโรงเรียนเราเป็นกลางภาค)
ถ้าผิดพลาดตรงไหนบอกได้นะงับบ💛

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News